Home หน้าแรก home เกี่ยวกับเรา gall New Project ติดต่อเรา
โครงการใหม่ ภูแสนสุข บ้านพรุ...
โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย ต้อนรับสู่ประชาคมอาเซียน
บ้านสวนภู่ทอง ที่ดินผืนงาม...
ทำเลที่ดีที่สุดของมหานครหาดใหญ่ ความปลอดภัยและสาธารณูปโภคครบครัน
บ้านสวนธนวัฒน์ บ้านหรูบนเนินเขา...
ท่ามกลางธรรมชาติที่สงบร่มรื่น อากาศบริสุทธิ์ โครงการเพื่อคุณภาพชีวิต
   บ้านสวนธนวัฒน์
ถ.กาญจนวนิช
ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
   บ้านสวนภู่ทอง
ถ.กาญจนวนิช
ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
   โครงการภูแสนสุข
ถ.กาญจนวนิช
ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา